ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანია

მის: 0131, თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე–12 კმ, შენობა N13

ტელ: (+995 32) 2 24 34 44

ფაქსი:  (+995 32) 274 84 46

ელ-ფოსტა: info@tdctrade.ge