IMG_2609

TDC-ის წარმომადგენლობის ვიზიტი იტალიაში

ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანიის წარმომადგენლები 1 კვირიანი ვიზიტით იტალიაში, SAFE –  ს ქარხანაში იმყოფებოდნენ. ვიზიტის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრები კომპანიების მენეჯმენტის წარმომადგენლებს შორის, რომლის დროსაც განხილულ იქნა ურთიერთთანამშრომლობის სამომავლო გეგმები. აგრეთვე ვიზიტის ფარგლებში „ტრანსკავკასიური სადისტრიბუციო კომპანიის“   ტექნიკოსებისთვის ჩატარდა 6 დღიანი  ინტენსიური ტრეინინგი, რომლის ფარგლებშიც მათ შეისწავლეს Safe-ს პროდუქცია, მისი ტექნიკური მახასიათებლები და დაეუფლნენ  პროდუქციის სწორი მონტაჟისათვის საჭირო ცოდნას.…

Details